Hoewel het vrij extreem klinkt, komen gekneusde ribben door langdurig hoesten regelmatig voor. Een kneuzing ontstaat door een hoge druk op het weefsel rond de ribben. Dit kan een korte, harde klap zijn, of een langdurige lagere druk, zoals bij het hoesten.

Ontstaan kneuzing

Tijdens het hoesten worden er spieren door het hele lichaam aangespannen. Vooral de spieren rond de longen, en dus de ribben, worden sterk aangespannen tijdens het hoesten. Wanneer er meerdere dagen hevig wordt gehoest, kan dit zorgen voor overmatige druk op het weefsel rond de aangespannen spieren. Vooral bij de ribben, die zeer belangrijk zijn bij ademhaling en hoestbewegingen, kunnen er kneuzingen ontstaan. Een gekneusde rib is dan in werkelijkheid ook niet een kneuzing van de rib zelf, maar van het weefsel om de rib heen.

Bekijk de symptomen pagina wanneer je twijfelt of je te maken hebt met een gekneusde rib door hoesten.

Pijnstilling bij kneuzing door hoesten

Een gekneusde rib zal ervoor zorgen dat het hoesten pijnlijker wordt. Met lichte pijnstillers, zoals paracetamol, kan de pijn verlicht worden. Het is belangrijk om zoveel mogelijk te blijven hoesten als de prikkel er is, om ophoping van ziektemakers of slijm in de longen te voorkomen.

In sommige gevallen moet er sterke pijnstilling worden genomen tegen de gekneusde rib. Wanneer de kneuzing zoveel pijn veroorzaakt, dat er op een andere manier wordt geademd of niet gehoest kan worden, wordt het risico op een longontsteking aanzienlijk vergroot door ophoping van slijm en ziektemakers in de luchtwegen. Om dit te voorkomen moet sterke pijnstilling worden genomen, zodat er vrijelijk gehoest en geademd kan worden, ondanks de gekneusde rib. Dit zal het helingsproces van de gekneusde rib niet ten goede komen, maar is wel nodig om ernstigere klachten aan de longen te voorkomen. Neem bij twijfel altijd contact op met de huisarts. Waar een gekneusde rib vrij onschuldig is, kan een longontsteking ernstigere gevolgen hebben.